سنسور نوری یک طرفه

     سنسورهای نوری یک طرفه (Diffuse Reflective) سنسورهای نوری هستند که نیاز به رفلکتور ندارند و با قرار گرفتن جسم در مقابل آنها فرمان می دهند. در مواردی که نیاز به فاصله حساسیت زیاد نیست و همچنین در مواردی که نزدیک یا دور شدن جسم هدف را بخواهیم تشخیص دهیم از این نوع سنسور نوری استفاده می کنیم. بسته به محل نصب و نوع جسم هدف، سنسورهای نوری با ابعاد و عملکردهای گوناگون طراحی شده است. تهران اتوماسیون مناسب ترین نوع سنسور نوری را بر اساس نیاز مشتریان محترم ارائه می دهد.

1مجموع 11 محصول
1مجموع 11 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :