سنسور نوری رفلکتوری

     سنسورهای نوری رفلکتوری (Retro-reflective) سنسورهای نوری هستند که برای عملکرد آنها نیاز به رفلکتور مخصوص خود هستند و برد تشخیص آنها نسبت به سنسورهای نوری یکطرفه بیشتر است. سنسورهای نوری رفلکتوری که به سنسورهای آیینه ای هم معروف هستند در شکل های استوانه ای و مکعبی موجود می باشند.

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :