سنسور نوری

سنسور نوری

     

 

 

 

 

 

     سنسورهای نوری یا به اصلاح چشم الکترونیک، سنسورهای هستند که با ارسال یک نور خاص و دریافت آن در اثر برخورد با جسم هدف کار می کنند، بنابراین دارای دو بخش اصلی فرستنده(Emitter) و گیرنده(Receiver) هستند. کار فرستنده تولید و ارسال یک نور مدوله شده می باشد که دیگر نورهای موجود در محیط روی آن اثری ندارد. پس از برخورد این نور به جسم، بازتاب آن به گیرنده می رسد و آن را به یک سیگنال تبدیل کرده که تغییر در این سیگنال باعث عملکرد سنسور نوری می شود.

      بطور کلی سنسور های نوری به سه دسته تقسیم می شوند: 

  • سنسور نوری یک طرفه (Diffuse Reflective): این نوع سنسور نوری که برای فواصل کم(معمولا تا ۲ متر) استفاده می شود براساس ارسال نور و دریافت بازتابش آن در اثر برخورد با جسم هدف کار می کند. در این نوع سنسور نوری، فرستنده و گیرنده در یک قالب قرار دارند.
  • سنسور نوری رفلکتوری یا آیینه ای (Retro Reflective): این نوع سنسور نوری مشابه نوع یک طرفه می باشد با این تفاوت که مقابل آن یک آیینه مخصوص(رفلکتور) نصب می شود و نور ارسالی از فرستنده با برخورد و بازتاب آن، به گیرنده برمی گردد و در صورتی که مانعی بین سنسور نوری و رفلکتور قرار گیرد این ارتباط قطع شده و سنسور آن را تشخیص می دهد. برد سنسور نوری رفلکتوری در نمونه های معمول از ۳ تا ۱۲ متر می باشد.
  • سنسور نوری دو طرفه (Through Beam): در این نوع سنسور، فرستنده و گیرنده جدا از هم هستند و مقابل یکدیگر نصب می شوند. اساس کار به این صورت است که نور ارسال شده از فرستنده بطور مستقیم به گیرنده می رسد و در صورتی که مانعی بین آنها قرار گیرد، گیرنده سیگنالی دریافت نکرده و در نتیجه وجود جسم را تشخیص می دهد. برد سنسورهای نوری دوطرفه زیاد است و تا ۲۰۰ متر نیز می رسد.

     نوع دیگری از سنسور نوری طراحی و ساخته شده است که یک کابل فیبر نوری به آن وصل می شود و نور ارسال شده و بازتاب آن از طریق این کابل انجام می شود. در محیط هایی که خطر انفجار وجود دارد می توان از این نوع سنسور نوری استفاده نمود، چراکه می توان سنسور نوری را خارج از آن محیط نصب کرد. همچنین این نوع سنسور در جاهایی که فضا خیلی محدود است کارایی زیادی دارد و قابلیت تشخیص اجسام کوچک را دارد. با تغییر نوع کابل می توان سنسور را به دو صورت یک طرفه یا دو طرفه استفاده نمود، ولی برد آن خیلی کم است ( معمولا تا ۱۰ سانتیمتر).

 

1مجموع 13 محصول
1مجموع 13 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :