سنسور خازنی

     سنسورهای خازنی از دسته سنسورهای مجاورتی هستند که به اجسام فلزی و غیر فلزی حساسیت دارند. اساس کار سنسورهای خازنی تغییر ظرفیت خازنی در سنسور به هنگام قرار گیری جسم در نزدیکی آن می باشد. از سنسورهای خازنی اغلب برای کنترل سطح مواد پودری و دانه ای داخل مخازن استفاده می شود. از دیگر موارد کاربرد سنسورهای خازنی می توان به شمارش محصولات در خطوط تولید کارخانه ها اشاره نمود.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :